Tlf: 93 43 76 49 | info@maritsnaturterapi.no

Østens Filosofi

I det gamle Kina, utviklet taoistiske lærere og mystikere en dyp forståelse av livet basert på observasjon av naturen. De forsto at alt i universet kommer fra det uidentifiserte, det navnløse, TAO, som manifesterer seg i de dualistiske prinsippene Yang og Yin, det vil si dualismen himmel og jord, aktivitet og hvile, lys og mørke, dag og natt, maskulin og feminin m.m.
Sammen med loven om Yin og Yang, observerte de gamle Taoistene hvordan mønstrene kommer til uttrykk i naturen og de fortolket dette og navnga det De Fem Elementer, eller de Fem Faser.
De fem elementene, eller energiene, ble beskrevet som Tre, Ild, Jord, Metall og Vann og de forsto det som at disse er de primære byggesteinene som all materie har sitt opphav fra og sammensettes av.
De fem elementene er forestillingen om den transformasjonsprosessen som foregår i verden rundt oss, og de er metaforer for å beskrive hvordan ting gjensidig påvirker og relaterer til hverandre.
Alt er skapt av en form for kombinasjon av disse elementene; mennesker, dyr, planter, musikk, bygninger osv. Alt kan undersøkes og forstås gjennom innsikt av De Fem Elementer.

De fem elementer

Ild elementet

Vann elementet

Jord elementet

Metall elementet


Gjennom Østens måte å oppleve mennesket og helse på, begynte jeg en reise inn i årsakenes verden. Det spennende med kombinasjonen av østlig og vestlig tilnærming til helse er at de utfyller hverandre og øker muligheten for en god helse og et godt liv.