Tlf: 93 43 76 49 | info@maritsnaturterapi.no

Østens filosofi – De fem elementer

De fem elementerI det gamle Kina, utviklet taoistiske lærere og mystikere en dyp forståelse av livet basert på observasjon av naturen. De forsto at alt i universet kommer fra det uidentifiserte, det navnløse, TAO, som manifesterer seg i de dualistiske prinsippene Yang og Yin, det vil si dualismen himmel og jord, aktivitet og hvile, lys og mørke, dag og natt, maskulin og feminin m.m.
Sammen med loven om Yin og Yang, observerte de gamle Taoistene hvordan mønstrene kommer til uttrykk i naturen og de fortolket dette og navnga det De Fem Elementer, eller de Fem Faser.

De fem elementene, eller energiene, ble beskrevet som Tre, Ild, Jord, Metall og Vann og de forsto det som at disse er de primære byggesteinene som all materie har sitt opphav fra og sammensettes av.

De fem elementene er forestillingen om den transformasjonsprosessen som foregår i verden rundt oss, og de er metaforer for å beskrive hvordan ting gjensidig påvirker og relaterer til hverandre.
Alt er skapt av en form for kombinasjon av disse elementene; mennesker, dyr, planter, musikk, bygninger osv. Alt kan undersøkes og forstås gjennom innsikt av De Fem Elementer.


TRE ELEMENTET

Tre elementetDette elementet er Yang/maskulin i karakter. De fremherskende egenskapene er styrke og fleksibilitet. Elementet er også knyttet til sjenerøsitet og idealisme. En kvalitet som kommer fra Tre elementet er lederskap. Det er lederen inne i oss, som kan ta føringen og fastsette en plan som settes i virksomhet. Personen som har utviklet egenskapene i Tre Elementet, vil alltid søke vekst og ekspansjon. Tre er knyttet til livets begynnelse, vår, spiring, sensualitet og fruktbarhet.
Tre-typen er ofte aggressiv eller påståelig, direkte, og kan ha et sterkt temperament og pågangskraft. De er vanligvis utadvendte og sosialt bevisste og kan være ufølsomme. Tre-elementet er assosiert med negative følelser knyttet til sinne, og positive følelser knyttet til tålmodighet og altruisme.


ILD ELEMENTET

Ild elementetIld er Yang/ maskulin av karakter, retningen er oppadgående og energien er ekspansiv. Kinesisk tankesett knytter ild til kvalitetene dynamisk kraft, styrke og iherdighet, men er også knyttet til rastløshet. Ild-elementet tilfører varme, entusiasme og kreativitet, men når den kommer til uttrykk i ubalanse, kan det bringe med seg aggresjon, utålmodighet og impulsiv adferd. Ild tilfører varme og hete, men kan også brenne for sterkt. Ild-elementet er ansvarlig for lidenskapelig resonans når du følger ditt livs mål og kall. Det er glede og latter assosiert med lekenhet. Ildmennesker er sjarmerende, gøy å være sammen med, rampete, nærtagende og har et raskt vekslende humør. De elsker forandring, og fargerike omgivelser som stimulerer dem. Den negative emosjonen er hat, og den positive er emosjonen er glede.


JORD ELEMENTET

Jord elementetJord er en balanse av både Yin og Yang, Det feminine og det maskuline i forenet samspill. Retningen er innover og sentrering, og energien er stabiliserende og bevarende. Elementet er assosiert med skiftningen i overganger/sesonger og med fuktighet. I det kinesiske tankesettet er Jord-elementet assosiert med tålmodighet, refleksjon, praktisk anlagt, hardt arbeid og stabilitet. Jord-elementet er også ivaretagende/nærende og søker å bringe alt sammen til en enhet, for å bringe harmoni, sette røtter og skape stabilitet. Andre kvaliteter i dette elementet inkluderer ambisjon, stahet, ansvarlighet og langsiktig planlegging. På skyggesiden kan Jord-elementet representere selvsentrerthet og egoisme. Jord-mennesket er som regel varm, snill og støttende. De kan være overbeskyttende og nærmest smelte sammen med omgivelsene, ha problemer med ekte tilknytning. Den negative emosjon knyttet til Jord-elementet er bekymring og den positive emosjonen er empati.


METALL ELEMENTET

Metall elementetMetall er Yin/feminin i karakter, bevegelsen er innadgående og energien er sammentrekkende. Metall representerer mineraler, krystaller og edelstener i verden. Metallaspektet er diamanten som finnes inne i hver av oss, den foredlede essens. Metall er knyttet til vestens luft-element. Metall-elementet er livets pust. Når du er forbundet med livets pust, er du i kontakt med ditt egenverd/selvverd.. Du respekterer andre og deg selv, du er villig til å gi og ta imot anerkjennelse som den fantastiske person du er. Kvalitetene assosiert med metall-elementet er urokkelighet, rigiditet, utholdenhet, styrke og målrettethet. Metall-mennesket liker minimalisme. De er godt organiserte, enkle og fylt av seg selv. De kan være kontrollerende, ambisiøse, mektige og oppleve seg som den som har riktige sannhet. De er selvstendige og foretrekker å håndtere problemer alene. Den negative emosjonen er sorg, den positive emosjonen er mot.


VANN ELEMENTET

Vann elementetVann er Yin/feminin av karakter, energien er nedadgående, og bevegelsen er stillhet og bevarende. I den taoistiske tankegang representerer Vann-elementet intelligens og visdom, fleksibilitet, blidhet og mykhet. Hvis et menneske har for mye av vann-elementet i seg kan det skape problemer i å gjøre valg og å fullføre det man har valgt. Vann-elementet kan være flytende og sterkt, men det kan også med stor kraft skape flom eller flodbølge, slik at Jord-elementet blir for svakt eller borte.
Når vann-elementet er i balanse, vil man bruke sine ressurser, tid, kontakter og penger på en vis måte. Vann i balanse gir foryngelse når man tar seg tid til ro og hvile, da disse kvalitetene finnes i vann-elementet. Det er gjennom dette elementet nyskapning og ideer blir født. Vann-mennesker kan fremstå som litt reserverte, men også veldig kreative, noen ganger eksentriske. De kan fremstå som kalde og stoiske, og de kan ha evnen til å være stille og dypt reflekterte.

 

Ønsker du mer informasjon? Klikk her for å kontakte meg!