Tlf: 93 43 76 49 | info@maritsnaturterapi.no

Fotsoneterapi er en behandlingsform som har røtter 5000 år tilbake i tid. Behandlingen tar utgangspunkt i helhet, stimulering av kroppens egen evne til selvhelbredelse, og å gjenopprette kroppens naturlige balanse og vitalitet. 

fotsone
Hele kroppen gjenspeiler seg i bestemte soner på føttene som har forbindelse med organer, områder og energibaner (meridianer) i kroppen. Ved trykk og bearbeiding av sonene kan man stimulere og skape balanse og velvære i den tilhørende kroppsdel/organ. Årsaken til ubalanse i kroppen kan være giftstoffer, stress, emosjonelle tilstander, livsstil, sykdom, ubalanse knyttet til bakterier og virus. Bearbeiding av sonene kan bidra til økt utskilling av avfallstoffer, økt blodsirkulasjon, styrke kroppens immunforsvar og bedre energiflyten mellom kroppens organer og energisystem. Fotsoneterapi kan oppleves generelt avstressende, vitaliserende og gi økt tilstedeværelse.

Når energi er blokkert og oppbevart i kroppen vår, skaper det indre konflikt og kaos. Blokkeringene oppstår av mange forskjellige årsaker. Det kan være ting vi har opplevd, tankestrukturer vi holder på, underkjennelse av sanne følelser, negative indre trossystem, hva vi tror er sant fordi vi har lært det som sant, samt traumer og skader vi har opplevd. Konflikt og kaos kan manifestere seg i livet gjennom sinne, frykt, frustrasjon, depresjon, angst, forvirring og smerte. Når man sitter fast i en eller flere av disse tilstandene og ikke klarer å komme ut av det og videre, vil det å løse opp i blokkeringene gi mulighet for å komme inn i en mer harmonisk tilstand, og derifra vil man lettere kunne velge løsninger som skaper mer flyt og bevegelse i sinn og kropp. Når vi sitter fast er det vanskelig å se andre måter å håndtere livet på, og vi trenger noe som kan gi en åpning i riktig retning.
Tanke påvirker kropp og kropp påvirker tanke. Kroppen har i seg alle erfaringer vi har gjort, og hvis vi ikke er bevisst hva som er årsak til kroppens helsemessige tilstand, vil kroppens lager av hukommelse påvirke måten vi tenker på og evnen vår til å skape en ny virkelighet. Mye av de tankene vi har om oss selv er skapt av arv, miljø og egne erfaringer. For å skape nye erfaringer som ikke innebærer konflikt, kaos, smerte og lidelse, må vi aktivt søke svar utenfor det innlærte tankesett. Når det ligger blokkeringer i kroppen, trenger man ofte litt hjelp til å komme i gang med en endringsprosess. Det handler om å løse opp og synliggjøre virkning som ligger lagret i kroppen, samt å endre tanken i retning av nye løsninger.
Ved å ta utgangspunkt i helhet vil fotsoneterapi kunne positivt påvirke fysiske, følelsesmessige og mentale områder som ikke fungerer optimalt. Ved å løse opp blokkeringene i disse områdene oppstår mulighet for generelt velvære, økt konsentrasjon, vitalitet, kreativitet og livsglede.

 

Eksempel på tilstander hvor fotsoneterapi kan benyttes:

 

 • Stressrelaterte tilstander
 • Lavt energinivå
 • Søvnproblemer
 • Muskelsmerter/leddsmerter
 • Søvnproblemer
 • Hodesmerter
 • Fordøyelsesproblemer
 • Hormonforstyrrelser
 • Luftveisproblemer
 • Overvekt/undervekt
 • Behov for å stimulere kroppens renselsesevne
 • Forebygge utbrenthet
 • Forebygge sykdom

 

DSC_8919

DSC_8920

Ønsker du å prøve fotsoneterapi? Klikk her for å kontakte meg!